O NAMA

30 godina vašeh poverenja kao garancija kvaliteta

Poliklinika dr Korkut-Tešić je zdravstvena ustanova sa tradicijom dugom 30 godina. Naš fokus čini posvećenost pacijentu i savremenim tehničkim i naučnim dostignućima u oblasti dijagnostike i lečenja.

Koliko god da su naši lekari priznati i poznati po svojoj stručnosti, ljudskost i toplinu prema pacijentu drže na prvom mestu.

Pored kvaliteta usluge i pažljivog vođenja računa o zdravlju pacijenata, posebnu pažnju posvećujemo i edukaciji građana o načinima prevencije, naročito kancerogenih oboljenja. U tu svrhu organizujemo različita istraživanja, kao i tekstove sa konkretnim uputstvima za prevenciju.

Poliklinika dr Korkut-Tešić prerasla je iz specijalističke ordinacije, osnovane još pre 30 godina u polikliniku.

Osnovna delatnost su bile medicinske usluge u vidu opšteg pregleda, specijalističkog-pedijatrijskog pregleda i manjih laboratorijskih analiza.

Organizovani smo tako da pacijentima pružimo sve potrebne usluge na jednom mestu.

Od pregleda lekara specijaliste do svih dijagnostičkih pretraga, laboratorijskih analiza i zaključno izveštaja lekara-specijaliste i ako je potrebno, hirurških intervencija.

Istorijat

Specijalistička ordinacija „Dr Korkut-Tešić“ osnovana je 24.07.1990. godine. Osnovna delatnost su bile medicinske usluge u vidu opšteg pregleda, specijalističkog-pedijatrijskog pregleda i manjih laboratorijskih analiza (analiza šećera u krvi i kompletnog urina).

Ordinacija je započela svoj rad u poslovnom prostoru od 30 m2 i sastojala se od male čekaonice, laboratorije, kupatila i ordinacije. Nakon tri godine rada ordinacija menja lokaciju i prelazi u veći poslovni prostor u centru grada i kako posao napreduje tako je i ordinacija počela sa opremanjem u vidu neophodnih uređaja.

1997. godine ordinacija se seli u novi namenski izgrađen poslovni prostor. U startu je to bio opremljeni prostor od 50 m2 da bi od 2004. godine u funkciji bilo svih predviđenih 160 m2.

Ordinacija se iz godine u godinu opremala mašinama, i razvila se u savremenu medicinsku ustanovu. Angažovani su specijalisti, magistri, doktori nauka, docenti, profesori, tarapeuti, medicinski tehničari…

Oprema

 • Ultra zvučni aparati sa 11 različitih sondi
 • EKG
 • Elektrotermokauter
 • Aparat za Elektromioneurografiju EMNG
 • Autoclav
 • Aprat za krvne slike
 • Biohemijski aparat
 • Aparat za KKS

Informacije

 • Poliklinika dr Korkut-Tešić
 • Srpskocrkvena 26, 22320, Inđija
 • PIB: 100699135
 • MB: 61852336
 • Šifra delatnosti: 8621
 • Tekući račun:  205 – 248506 – 15 (Komercijalna banka)

Naši doktori

 • dr Radojka Korkut-Tešić – Pedijatar
 • dr sci. med. Zorica Cvetković – Hematolog
 • prim. dr Petar Bursać – Dermatovenerolog
 • dr Mira Surla – Pulmolog
 • dr Marijan Spasić – Kardiolog i specijalista interventne kardiologije
 • dr Dejan Marinković – Endokrinolog
 • prim. dr Vuleta Spasić – Radiolog
 • Mr sci med. dr Bora Cvetković – Spec. hirurg urolog
 • Mr sci med. dr Voja Cvetković – Ortoped – traumatolog
 • prim. sci med. dr Dragana Okiljević – Obradović – Fizijatar
 • dr Srbislav Stevanović – Fizijatar
 • Saša Veljković – Viši fiziotarapeut
 • dr Dušan Hadžibabić – Neurolog – Psihijatar
 • docent dr Snežana Dejanović – Specijalista higijene ishrane – dijetetičar

Osiguranje

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo.