KARDIOLOGIJA

Kardiolog pregleda vaše srce i određuje sliku stanja vašeg srca.

Kardiologija je grana interne medicine, bavi se na prvom mestu dijagnostikom i terapijom: bolesti srca, krvnih sudova srca, krvnog pritiska i cirkulacije.

Preventivni kardiološki pregled prvenstveno podrazumeva redovne posete kardiologu jednom godišnje – za zdrave osobe, a češće ako je u pitanju neka bolest.

Ako kardiolog smatra potrebnim predložiće i dodatne dijagnostičke procedure, kao što je ehokardiografija (ultrazvuk srca) sa doppler pregledom, kao i laboratorijske analize.

Ukoliko imate visok krvni pritisak treba redovno da ga proveravate koristeći aparat za merenje pritiska. Stanje vašeg srca i krvnih sudova možemo odrediti uz pomoć holtera srčanog ritma, 24h monitoringa krvnog pritiska (holter krvnog protoska), ekspertske ehokardiografije, ergometrije (test opterećenja) itd.

dr Marijan Spasić

Kardiolog i specijalista interventne kardiologije

Pregledi se zakazuju.

Osiguranje

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo.