FIZIJATRIJA

Fizijatar je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled i specijalni deo pregleda.

U opštem delu pregleda lekar uzima anamnezu tj. sledeće podatke od pacijenta: lične podatke, glavne tegobe koje pacijent ima, zatim detaljne podatke o početku i razvoju sadašnje bolesti, ranije bolesti i operacije, kao i porodičnu anamnezu.

Specijalni deo pregleda predstavlja klinički pregled pacijenta kada lekar ispituje: posturu (stav, držanje tela), hod, aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova, tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu), refleksnu aktivnost, senzibilitet, antropometrijske mere (mere se obim i dužina ekstremiteta), stanje periferne cirkulacije, test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test) kada je to potrebno.

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja.

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja TIMSKI, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.

Nakon postavljene dijagnoze pravi se INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PLAN, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumeva primenu odgovarajućih medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije tj. medicinske vežbe.

prim. sci med. dr Dragana Okiljević – Obradović

Fizijatar

Pregledi se zakazuju.

prim. sci med. dr Srbislav Stevanović

Fizijatar

Pregledi se zakazuju.

Saša Veljković

Medicinski tehničar - viši fiziotarapeut

Osiguranje

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo.