PULMOLOGIJA

Pulmologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i sprečavanjem bolesti respiratornog sistema, tj. pluća, bronha, traheje i grla. Ova medicinska disciplina je od vitalnog značaja, jer pluća su odgovorna za unošenje kiseonika u organizam i izbacivanje ugljen-dioksida iz tela.

Pulmolozi su specijalizovani lekari koji se bave dijagnostikom i lečenjem oboljenja pluća i respiratornog sistema. Najčešće bolesti sa kojima se pulmolozi susreću su: astma, hronična opstruktivna plućna bolest (HOBP), pneumonija, tuberkuloza, rak pluća, plućna embolija i druge respiratorne infekcije.

Spirometrija je dijagnostički test koji se koristi za procenu funkcije pluća i disajnih puteva. Ovaj test meri količinu vazduha koju osoba može udahnuti i izdahnuti, brzinu i kapacitet disanja, kao i druge parametre koji se odnose na funkciju pluća.

dr Mira Surla

Pulmolog

Pregledi se zakazuju.

Osiguranje

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo.