USLUGE

Poliklinika za decu i odrasle sa širokom paletom usluga za vas i u korist vašeh zdravlja

Savremena laboratorija

Svim našim pacijentima u sklopu usluga Poliklinike dr Korkut-Tešić nalazi se i savremeno opremljena i potpuno automatizovana laboratorija u kojoj se obavlja preko 300 vrsta različitih analiza.

Preporuka je da se krvna slika, pregled mokraće i osnovne analize rade jedanput do dva puta godišnje, ukoliko pacijent nema zdravstvene tegobe.

Te laboratorijske analize će poslužiti lekaru da prati zdravlje, odnosno zdravstveno stanje pacijenta.

Osiguranje

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo.