ISHRANA

Nutricionizam ili nauka o prehrani je primenjena prirodna nauka o hranjenju tela koja proučava odnos između čoveka i hrane i implikacije koje proizilaze iz tog odnosa i reflektuju se na sociološki, psihološki, fiziološki i biohemijski aspekt.

Temelji se na osnovnim principima hemije i biohemije, biologije i mikrobiologije, fiziologije i anatomije te genetike.

U praksi obuhvata i principe nauke poput poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije, antropologije, medicine, sociologije, psihologije i ekonomije.

Istraživanja s područja nutricionizma imaju vodeću ulogu u shvatanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvatanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca.

Grane nutricionizma su nauka o hrani, dijetoterapija, hemija hrane i biohemija hrane.

dr Radojka Korkut-Tešić

Pedijatar

Svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova

docent dr Snežana Dejanović

Specijalista higijene ishrane - dijetetičar

Pregledi se zakazuju.

Osiguranje

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo.